Dress for the moment

Ubrać się odpowiednio do okoliczności – niebagatelna sprawa. O konsekwencjach nieodpowiedniego wyboru stroju najbardziej kontrowersyjny teledysk 2012 roku.